Wilt u van uw oude ict en telecom af?

Ga naar www.w3e.nl en neem contact met ons op!

Waar laat ik mijn computers zonder dat de gegevens op straat komen te liggen?

Ga naar www.w3e.nl en neem contact met ons op!

W3E | Data erasure Re-use Hardware Recycling.

Overname van overtollige ICT & Telecom apparatuur.

WEEELABEX, CO2 uitstoot reduceren. MVO.
Ons streven is 80% hergebruik ( herinzetbaar ) en 20% Recycling ( Grondstoffen )

Hergebruik: terugplaatsen van gebruikte apparatuur in de markt.


Bij Recycling, daar gaat de apparatuur naar toe die niet meer inzetbaar is en of defect.

Recycling van ICT apparatuur voor hergebruik van grondstoffen.

Gecertificeerd data vernietiging, Blancco erasure software & degausser data vernietiger.

Meer informatie, neem contact op of vul de inventarisatielijst in die te downloaden is via onze website www.w3e.nl en krijg van ons de waarde te horen! mail naar reuse@w3e.nl