W3E B.V. verwerkt op maatschappelijk verantwoorde, veilige en milieubewuste wijze
uw overtollige gebruikte elektronische ICT en telecom apparatuur.

– We bepalen of uw apparatuur geschikt is voor hergebruik of recycling.
– Ervaring leert dat 80% voor hergebruik en 20% voor recycling in aanmerking komt.
– We werken volgens wettelijke EU geldende regels en richtlijnen voor het verwerken van apparatuur.
– We werken met, door Defensie geautoriseerde software voor het verwijderen van alle bedrijfsgevoelige informatie.
– We ontzorgen al vanaf 2000 het bedrijfsleven, overheden, bank instellingen en MKB bedrijven.
– We beschikken over een eigen verwerkingsruimte van 375 m2 waar we op jaarbasis ongeveer 25.000 items met een gewicht van 50.000 kg verwerken.

Regels en richtlijnen:

Weeelabex gecertificeerd, opkoper oude computers en laptops

WEEELABEX; Waste Electric and Electronic Equipment Label of Excellence
W3E; WEEELABEX gecertificeerd en VIHB geregistreerd.
Dit geeft aan, dat W3E aan alle criteria voldoet voor het vervoeren en verwerken van overtollige en afgedankte ICT,
ICT gerelateerde en Telecom apparatuur.

De WEEELABEX norm is nieuw. Lees er hier meer over.
Doelstelling; apparatuur d.m.v. , recycling en hergebruik grondstoffen, de CO2 uitstoot te reduceren.
www.weeelabex.org

Milieueisen en -normen

W3E B.V. voldoet aan de officiële Europese richtlijn betreffende ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).
W3E B.V. voldoet aan de officiële Nederlandse ‘Regelgeving afgedankte elektrische en elektronische apparatuur’ van de Wet milieubeheer.
W3E B.V. valt onder VIHB registratie en is geregistreerd op de landelijke VIHB-lijst onder nummer ZH525887VIHB, en voldoet hiermee aan de eisen voor registratie, vervoer, inzameling, verhandeling en bemiddeling van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland.