Opkopen van ICT & telecom apparatuur.

– U heeft overtollige, gebruikte elektronische ICT en telecom apparatuur?

– U wilt geen kosten en uw apparatuur wel te gelde maken?

– U wilt uw apparatuur op verantwoorde wijze verwerken?

W3E B.V. ontzorgt u door:

– Uw apparatuur gratis op te halen op een door u te bepalen tijdstip.
– Uw apparatuur te inventariseren en te registreren
– Uw apparatuur voor de restwaarde te taxeren.
– Informatie die mogelijk nog op uw apparatuur staat volledig te  verwijderen.
– Uw apparatuur te verwerken volgens huidige EU wet- en regelgeving.
– U de restwaarde uit te betalen.

W3E B.V. verwerkt op maatschappelijk verantwoorde, veilige en milieubewuste wijze
uw overtollige gebruikte elektronische ICT en telecom hardware.

– We inventariseren of uw hardware geschikt is voor hergebruik of recycling. Ervaring leert dat 80% voor hergebruik en 20% voor recycling in aanmerking komt.
– We werken volgens wettelijke EU geldende regels en richtlijnen voor het verwerken van apparatuur.
– We werken met, door Defensie geautoriseerde software voor het verwijderen van alle bedrijfsgevoelige informatie.
– We ontzorgen al vanaf 2000 het bedrijfsleven, overheden, bank instellingen en MKB bedrijven.
– We beschikken over een eigen verwerkingsruimte van 375 m2 waar we op jaarbasis ongeveer 50.000 items met een gewicht van 85.000 kg verwerken.

Meer weten