Registratie & Rapportage van ICT en telecom apparatuur.

Per overeenkomst wordt een duidelijk en overzichtelijke inventarisatie, registratie en rapportage van de aangeboden overtollige of afgedankte ICT en ICT gerelateerde apparatuur overlegd.

Middels deze inventarisatie en rapportage kunnen de daartoe bevoegde instanties de indien benodigde controles uitvoeren.
Dit kunnen controles zijn betreffende de afvoerstromen van overtollige ICT en Telecom gerelateerde apparatuur, maar echter ook of deze zijn behandeld cq verhandeld volgens de regels en richtlijnen van de WEEELABEX en voor hergebruik kunnen en/of mogen worden ingezet.

Dit alles om afvoer en zgn. dump / storten van niet werkende apparatuur tegen te gaan.

Meer weten