Transport en Logistiek

W3E is volledig VIHB geregistreerd, beschikt zelf over alle benodigde transportmiddelen.
Hiermee worden de af te voeren goederen naar eigen opslag en verwerkingslocatie getransporteerd.
Dit gehele proces wordt uitgevoerd volgens de VIHB richtlijnen overtollige computer apparatuur.

Europese richtlijn hiervoor is 75/442 .

Meer weten