Over WEEELABEX Certificering.

Transparantie in de verwerking van ICT afval.WEEELABEX GECERTIFICEERD

Eigenlijk is er maar één certificering die er echt toe doet voor de ICT verwerking branche en dat is WEEELABEX.

Deze certificering is wettelijk verplicht.

Klik op deze link om naar WEEELABEX te gaan. Check welke partijen daadwerkelijk geaccrediteerd zijn.

 

Let op! “Werk alleen met gecertificeerde partijen.”

 

Wat is WEEELABEX gecertificeerd?

Deze certificering is de nieuwe Europese norm, verplicht voor verwerkers van afgeschreven ICT, Telecom en gerelateerde apparaten. Hieronder vallen dus ook bedrijven die data vernietigen en/of partijen gebruikte computers, servers, printers, routers, switches, mobile telefoons, smartphones, telefooncentrales, telefoon toestellen enz. opkopen en weer op de markt verhandelen. Het gaat hier dus om een wettelijke norm waaraan alle verwerkers en producenten zich sinds 1 juli 2015 moeten houden. De standaard geeft uniforme regels voor de inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste.

Het doel van de norm is om vast te kunnen stellen of bedrijven die elektronisch afval verwerken (dus ook afgeschreven computer hardware) de minimaal vereiste recyclinggraad bereiken. Zo heeft de Europese gemeenschap bepaald dat afgeschreven computers voor minimaal 85% hergebruikt dienen te worden. Met hergebruik bedoelt men dan hergebruik als apparaat of grondstof zoals metalen of plastics.

 

Waarom is de WEEELABEX standaard ingevoerd?    WEEELABEX certificaat

In het verleden is gebleken dat veel computer gerelateerd afval terecht komt in de derde wereld waar het op een buitengewoon milieuonvriendelijke manier wordt opgewerkt. Daarnaast is het vaak ook schadelijk voor de gezondheid van de mensen die bij het proces zijn betrokken. De politiek heeft daarom besloten er iets tegen te doen en een kwaliteitsstandaard in te voeren. Aan het behalen van de norm zijn hoge eisen verbonden die alleen door de beste bedrijven behaald kunnen worden.

Vandaar de wat vreemde naam:

‘WEEE’ staat voor Waste of Electronic and Electric Equipment en ‘LABEX’ voor Label of Excellence.

W3E heeft de WEEELABEX-certificering met succes gehaald, wij als bedrijf zijn daar erg trots op waardoor onze duurzame ambities wordt onderstreept.

 

Kies niet voor boetes maar kies voor W3E met WEEELABEX Certificering

Dit betekent dat we aan al onze W3E  klanten, waarvoor we de afgeschreven ICT & Telecom apparatuur inzamelen en data vernietigen, de uitkomstcijfers kunnen voorleggen over de verwerkingsgraad van alle ICT & Telecom apparatuur die W3E heeft opgehaald. Ook voor u belangrijk, want als u de keuze maakt voor een niet gecertificeerde verwerker loopt u kans op forse boetes.

Kies daarom voor W3E.

W3E bied u de garantie dat uw hardware volgens de WEEELABEX-normen wordt verwerkt, altijd!!!

Als u door W3E afgeschreven ICT & Telecom apparatuur laat afvoeren en verwerken, heeft u dus volledige transparantie over wat er verder met de apparatuur, of het nu is voor hergebruik of als elektronica afval wordt gerecycled,  gebeurt.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?Contact opnemen met W3E

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.